PROVENANCE

De tentoongestelde werken zijn in bruikleen gegeven aan de Expo Dalí Cadaqués  door ART FOUNDATION ANIMAS opgericht in 1982.

Het doel van de stichting is:

Het verkrijgen, beheren en voor een breed publiek toegankelijk maken van beeldende kunst in het algemeen en het werk de beeldend kunstenaar Salvador Dalí in het bijzonder.

De collectie van de oprichters van de stichting, de heer Huibert de Jong en mevrouw Karin Verbeek,  bestaat uit origineel  grafisch werk  van de kunstenaar Salvador Dali, verzameld over meer dan veertig jaar.

De collectie is verworven door directe aankoop van de kunstenaar  en haar vertegenwoordigers zoals editeurs en erven. Daarnaast middels aankopen via internationale veilinghuizen.

De eerste tentoonstelling van hun collectie vond plaats in 1979 in het Hiltonhotel te Rotterdam